✴ Binding in tijden van hybride werken ✴

 

“Hoe vergroten we de ‘sense of belonging’? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers de ruimte zien en pakken om zelf invulling te geven aan de nieuwe hybride werkwijze? En hoe zorgen we dat met die ruimte er binding blijft en (programma-) managers kunnen sturen op het bereiken van doelen?”