Proclaimer

Deze Proclaimer geldt voor iedereen die de website www.seriousambtenaar.nl bezoekt.

Algemeen
De foto’s op deze website zijn beschikbaar gesteld door-, en in eigendom van de vrijwilligers van Serious Ambtenaar. Alle rechten van intellectuele eigendom (foto’s en teksten) zijn voorbehouden van Serious Ambtenaar en/of de vrijwilligers van Serious Ambtenaar. Je mag onze foto’s gebruiken voor andere doeleinden o.a. publicatie, sociale media e.d., alleen wanneer je ons vooraf schriftelijk toestemming hebt gevraagd en door ons is verleend. Voor het gebruik en verspreiden van onze foto’s kun je contact op te nemen met ons via: info@seriousambtenaar.nl.

Informatie derden
Serious Ambtenaar kan in haar nieuwsitems gebruikte foto’s en teksten van derden gebruiken als citaat binnen haar eigen berichten. Hierbij vermelden we altijd de bron, inclusief een link daar naar toe. We informeren deze derden niet actief.

Gebruik informatie
Het gebruik van de informatie van ons website gebeurt voor rekening en risico van de gebruiker. Serious Ambtenaar en/of de vrijwilligers van Serious Ambtenaar besteden de grootste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens op haar website. Onvolkomenheden en/of onjuistheden kunnen echter voorkomen. Heeft u een opmerking, een klacht of signaleer je iets voor onze website, vertelt het ons via info@seriousambtenaar.nl.

Aansprakelijk
Aan de verstrekte informatie kun je geen rechten aan ontleden. Serious Ambtenaar en/of de vrijwilligers van Serious Ambtenaar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of tekortkomingen in de informatie en/of uitingen op haar website. Serious Ambtenaar en/of de vrijwilligers van Serious Ambtenaar aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van gebruik van gegevens, adviezen, en/of ideeën verstrekt via de website www.seriousambtenaar.nl. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Wijzigingen
We houden ons het recht voor de inhoud van deze Proclaimer te wijzigen zonder de bezoeker daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging(en) op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 maart 2020.

Vragen
Voor vragen over deze Proclaimer kun je altijd stellen via: info@seriousambtenaar.nl.