Alle leuke vraagstukken met interessante onderwerpen.

✴ Inwonerparticipatie ✴

 

“Hoe organiseren we inwonerparticipatie? Het beleid op inwonerparticipatie is er…. maar hoe doen we het in de praktijk? Wat betekent dit voor houding en gedrag van medewerkers? Wat betekent het praktisch en hoe passen we het participatiebeleid toe in het reguliere werk?”

✴ Gebiedsgericht Samenwerken✴

 

“Gericht op de opgaven en behoeften in een gebied:

Hoe kun je integraal werken verbinden aan interactie met inwoners?”

✴ Binden en boeien ✴
 
“Hoe behouden we werknemers binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en binden en boeien wij ze?
En wat onderscheidt de ‘beste gemeente van het jaar’ op dat vlak vergeleken met ons?

✴ Vergroten zichtbaarheid en bevorderen vertrouwen ✴

 

“Hoe kunnen we gemeente Almere beter zichtbaar maken voor de eigen inwoners en het vertrouwen bevorderen? En wat is daar dan precies voor nodig?”

✴ Binding in tijden van hybride werken ✴

 

“Hoe vergroten we de ‘sense of belonging’? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers de ruimte zien en pakken om zelf invulling te geven aan de nieuwe hybride werkwijze? En hoe zorgen we dat met die ruimte er binding blijft en (programma-) managers kunnen sturen op het bereiken van doelen?”

✴ Regie in eigen loopbaan ✴

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de regie in zijn/haar loopbaan neemt. En welke vorm(en) van ontwikkelen en leren kunnen daarbij helpen?